Nænsom terapi til hjernerystelser og hovedtraumer

Kst er en den mest nænsomme terapi til hjernerystelser og hovedtraumer iøvrigt.