Hvem er vi

“Pernille Scharling Toft , klinik for Kranio Sakral terapi” Ebeltoftvej 19 8544 Mørke, CVR: 37301132

webstedsadresse er: https://kranio-sakral.biz.

TLF 22 816 916
mail: kst@scharling-toft.dk

Gældende fra maj 2018 i.f.t lov om persondatabeskyttelse og Databeskyttelsesforordningen.

Ved samtykke til indsamling og behandling af  personoplysninger. Giver man samtykke til at:

Pernille Scharling Toft kan føre behandlingsjournal, hvor hun registrerer følsomme oplysninger.

Man er indforstået med, at den personlige journal kan indeholde relevante oplysninger om personen og den behandling i forbindelse med behandlingsforløb, såsom:

Navn, adresse, telefon og mailadresse
Helbredsmæssige forhold fysiske såvel som psykiske
Oplysninger om sociale forhold
Oplysninger om seksuelle forhold
Oplysniger om misbrug.

Ved samtykke er man orienteret om at journalen opbevares forsvarligt med kodebeskyttelse. Og at oplysninger ikke vidergives uden personens ønske og efter personlig aftale.

Ved samtykke er man bekendt med at man  på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekalde  samtykke og afslutte behandlingen.

Man er indforstået med at den personlige  journal efter lovkrav gemmes 5 år efter endt behandling hvorefter den destrueres.